Riigi Kinnisvara

Riigimajade programm

Kõik teenused ühe katuse all. Riigimajade programmi mõte on koguda maakonnakeskustes riigiasutused ja -teenused ühtsesse majja.

Nii on igal inimesel lihtsam avalikke teenuseid kasutada, ametiasju ajada ja riigiga suhelda. Samuti aitab üks kindel riigimaja või -majade kogum hoida kokku ülalpidamis- ja investeerimiskuludelt.

Liigu alla ja avasta rohkem
Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Programmi erilisus

Programm on eriline mitmel põhjusel.

Igas riigimajas on ühine teenindusala, mida saavad kasutada kõik riigiasutused.

Töötajatele on loodud ühised nõupidamis- ja puhkeruumid.

Kaasaegsesse kaugtöökeskusesse on oodatud ametnikud üle Eesti, et teha mugavalt tööd igas maakonnas.

Kokkuvõttes saavad kliendid parema teeninduskogemuse ning eri asutuste töötajatel on lihtsam omavahel suhelda ja koostööd teha.

Teenus- ja töökeskkonnast
Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Nutikam kokkuhoid

Lisaks meeldiva töö- ja teenuskeskkonna loomisele oleme riigimajade programmis võtnud sihiks ka nutikamalt riigiraha kokku hoida. Igas maakonnas paiknesid riigiasutused erinevates hoonetes, mis oli elanikule ja ettevõtjale tülikas ning riigile kulukas üleval pidada. Odavam on investeerida ühte riigimajja, kui ajapikku remontida ja renoveerida mitut erinevat hoonet paralleelselt. Mitme kehvas seisus hoone asemel ühe tänapäevase ja energiatõhusa riigimaja rajamine võimaldab riigil vabaneda kuni 45 hoonest.

Et edaspidi säästa miljoneid eurosid majandamiskuludelt, investeerime ajavahemikus 2019–2032 riigimajade loomisse ligi 70 miljonit eurot. Samuti vähendame targa planeerimisega tühjalt seisvate ruumide hulka, pinnakasutust seniselt 30 ruutmeetrilt 20 ruutmeetrile ühe töötaja kohta.

Nii hoiame tulevikus kokku hooldus- ja haldamiskuludelt.

Arukam kinnisvara haldamine

Riigimajade loomisplaani tehes selgus, et riigiasutustel on tühjalt seisvaid kontoriruume maakonnakeskustes päris palju. Need on aga riigi jaoks liigne ja otstarbetu püsikulu. Riigimajade programmiga muudame selle olukorra palju paremaks.

Uutes riigimajades pole enam igal asutusel eraldi koosolekuruume, kööki või kontoritehnikat ning kliente ei teenindata oma kabinetis. Nüüd oleme loonud ühiselt kasutatavad nõupidamisruumid ning mugavad köögi- ja puhkenurgad. Majja saabunud kliente saavad kõik maja ametnikud teenindada inimkeskselt kujundatud avalikul teenindusalal.

Hoonete arendamisest

Riigimajade rajamiseks oleme plaaninud taastada vanu hooneid ning ehitada vajadusel ka uued hooned. Kohandame olemasolevad majad kaasaegsetele töökeskkonna ja tuleohutuse nõuetele vastavaks, tagame hea sisekliima. Samuti muudame hooned energiatõhusaks: vanad hooned vähemalt C-energiaklassi ja uued hooned A-energiaklassi tasemele. Meile on oluline, et igal riigiametnikul oleks suurepärased töötingimused, olenemata sellest, kas nad töötavad Tallinnas, Tartus või Valgas. Lisaks on riigile vajalik, et iga inimene ja ettevõtja saab riigiga suheldud mugavalt ja turvaliselt oma kodukoha lähedal.

Oleme riigimajades muutnud ruumide planeeringut nii, et saame samadele ruutmeetritele paigutada rohkem töökohti. Võtame Eestis esmakordselt kasutusele asutuste ülese kontorilahenduse, kus ühist kontoripinda jagavad mitu erinevat asutust. Soodustades sellega veelgi asutuste ülest koostööd.

Võimalusel lähtume tegevuspõhise kontori põhimõttest: töötajal on võimalik vastavalt tööiseloomule valida sobilik töökeskkond ning kõik lauad on ristkasutatavad. Seega, kui töötaja on kontorist eemalt (nt välitöödel, kodukontoris) ei seisa tema laud tühjalt.

Tegevuspõhisest kontorist

Riigimajade kontseptsioon

Enne riigimajade loomist oli vaja kõik täpselt läbi mõelda – kuidas teha nii, et rõõmsad ja rahul oleksid nii töötajad kui ka kliendid. 2018. aastal koostas Riigi Kinnisvara koostöös Rahandusministeeriumiga plaani, kus kirjeldas senist olukorda eri maakondades ja tegi ettepanekuid, kuidas riigiteenuseid paremini pakkuda.

Lisaks koostati üldised põhimõtted, kuidas kõik asutused üheskoos hoones toimima panna. Iga hoonega saadud õppetunnid võtame arvesse juba uue hoone rajamisel. 

Ava riigimajade kontseptsiooni PDF
Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Uudised ja teated

Oleme alati koostööle avatud

Riigimajad teevad koostöö lihtsaks nii eri asutuste vahel kui ka kohaliku elaniku ja ametniku jaoks. Plaanime kõik riigimajad valmis ehitada 2032. aastaks. Tere tulemast lähimasse riigimajja!

Võta ühendust