Riigi Kinnisvara

Visuaalne identiteet

Kõik algab inimesest – nii töötajast kui ka kliendist. Majas, kus on meeldiv sisekujundus, oleme hea meelega valmis viibima ning sinna ka tagasi tulema.

Et luua riigimajadesse sobiv ja mõtestatud kujunduslahendus, kutsusime appi disainibüroo Velvet kogenud meeskonna.

 

Liigu alla ja avasta rohkem

Universaaldisain

Universaaldisain tähendab kõigile sobivat disaini. Teisisõnu on toode, teenus või hoone disainitud nii, et seda saaksid kasutada võimalikult paljud, sõltumata nende vaimsest või füüsilisest võimekusest.

Nii riigimajade ruumilahenduse kui ka visuaalse identiteedi kavandamisel on lähtutud universaaldisaini põhimõtetest. Visuaalse identiteedi loomisel on Velvet võtnud aluseks valitsusasutuste ühise stiilijuhise, rikastades seda ruumigraafika eripärast lähtuvate täiendustega.

Riigimajade keskkonnagraafika ja suunaviitade kujundamisel on pööratud erilist tähelepanu kõiki kaasavale disainile ja ligipääsetavusele.

 

Rapla riigimaja. Foto Tõnu Lilleorg.

Bränding, mis arvestab ligipääsetavusega

Bränd on palju rohkem kui ainult logo või kaubamärk. See on tähendusega lugu ja terviklik käsitusviis.

Riigimajade bränd lähtub inimesest. Just erinevate inimvõimete ja -vajadustega arvestamine ning inimestevaheliste suhete toetamine on olnud need tuumideed, millel on põhinenud riigimajade korrastamine ja graafika loomine. Üks täiendab teist ja mõlemad moodustavad ühtse terviku.

Lisaks ruumide täiustamisele läbimõeldud dekoratiivgraafikaga, oleme riigimajade sise- ja välisruumis taganud ka parema ligipääsetavuse:

  • Hoonete asukohad ja sissepääsud on välisviitadega selgelt tähistatud.
  • Liikumisteed on nii sees kui väljas intuitiivsed, lihtsad ja nähtavad. Need on liikumisraskustega inimestele kergelt läbitavad ning taktiilsete tähistustega.
  • Sise- ja välisviidad moodustavad ühtse süsteemi. Kõik tekstid viitadel on vaegnägijate vajadusi arvestades kontrastsed ja selged.
  • Sisekujunduses on võetud arvesse, et inimeste liikumis- ja tegevusulatused erinevad. Kõigil liikumisteedel saab mugavalt liikuda nii jala kui ratastooliga, mitmete laudade kõrgus on reguleeritav, maja- ja korrusejuhid on taktiilsed ning käepärasel kõrgusel.

Dekoratiivgraafika ja sisekujundus

Dekoratiivgraafika elemendid on tuletatud Eesti vapilõvi detailidest, mis on omakorda stiliseeritud geomeetrilisteks vormideks. Dekoratiivgraafika põhielemendid on ruut, kolmnurk ja sektor, mis sümboliseerivad inimesi ning nendevahelisi suhteid. Neid abstraktseid vorme omavahel kombineerides on tuletatud iga riigimaja sisekujundusse sobivad lahendused.

Riigimajades on ühised nõupidamis- ja puhkeruumid, mida saavad kasutada kõik maja töötajad. Nõupidamisruumide seintel toob graafika esile kohalikku omapära selles maakonnas, kus riigimaja asub. Igas koosolekuruumis on graafilistest kujunditest ainulaadne muster. Lisaks saab seinal lugeda algupärast teksti, mis on tellitud sama maakonnaga seotud kirjanikult.

Kuna iga riigimaja paikneb maakonnakeskuses, on kaugtööruumide sisekujunduses kasutatud sellele linnale omaseid ja isikupäraseid motiive. Dekoratiivkujutise juures on lisaks linna nimi, vapp ning mõned tutvustavad laused.

Teenus- ja töökeskkonnast

Kirjanike ja kunstnike looming riigimajades

Kunstiteoste tellimise seadus on juba aastast 2011 aidanud tuua rohkem kohalikku kunsti avalikku ruumi ja muuta seda esteetiliselt rikkamaks. Neid põhimõtteid järgides on ka riigimajade sisekujundus saanud mitmekesisemaks. Oleme kunstikonkursi võitjalt tellinud uue algupärase taiese ning kohalikult luuletajalt või kirjanikult ainulaadsed originaaltekstid nõupidamisruumide seintele, et muuta iga maja omanäoliseks ja õdusaks.

Loodame, et saame nõnda aidata kaasa loovisikute väärtustamisele ja pakkuda neile võimalusi eneseteostuseks. Samuti on meie eesmärk elavdada Eesti loometurgu ning inspireerida eraettevõtteid samalaadseid algatusi ette võtma.

Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Jõgeva riigimaja. Foto Tõnu Tunnel.

Uudised ja teated

Oleme alati koostööle avatud

Riigimajad teevad koostöö lihtsaks nii eri asutuste vahel kui ka kohaliku elaniku ja ametniku jaoks. Plaanime kõik riigimajad valmis ehitada 2032 aastaks. Tere tulemast lähimasse riigimajja!

Võta ühendust!