Riigi Kinnisvara

Jõhvi riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Pargi tn 15

Avas uksed külalistele 2020. aasta sügisel.

Ehitaja OÜ Dreibau.

 

 

Riigimajas töötavad asutused

Pargi tn 15 hoones pakub avalikke teenuseid viis asutust:

 

Pargi tn 15 majast

Hoone ehitati pea 30 aastat tagasi ning pikemat aega oli see tuntud keskkonnamajana, kuna seal paiknesid Keskkonnainspektsiooni ruumid. Nüüdseks aga kannab hoone riigimaja nime.

Riigimajas on kokku viis asutust ja sinna rajati 75 töökohta. Riigimajas on kaks koosolekuruumi ja neli puhkeruumi. Ehituse käigus uuendati vakantsed ruumid tulevaste üürnike jaoks, rajati inva WC ja pandus, värskendati siseviimistlust ja hangiti kaasaegne büroomööbel.

Varasemalt asusid riigiasutused Jõhvis kahel aadressil: Pargi tn 15 ja Viru tn 5a. Riigimaja rajamisel koondusid kõik asutused tänaval Pargi tn 15 asuvasse hoonesse. Viru 5a hoone vabastati ning riik vabanes 728 m2 pinnast. Eelnevalt oli kahe hoone keskmine pinnaefektiivsus 33,3 m2 töötaja kohta. Jõhvi riigimajas on praegu keskmiselt kasutusel 30,8 m2 töökoha kohta. Lisaks hoiab riik kahe hoone ühendamisel aastas kokku 27% halduskuludelt.

Enne riigimaja rajamist oli Pargi tn 15 hoone ca 20% ulatuses vaba. Ühise riigimaja rajamisel vabanes riik vakantsest pinnast ning ühest hoonest. Nüüd on võimalik klientidel kõik põllumajandus- ja keskkonnaalased avalikud teenused saada mugavalt ühest kohast.

Keskväljak tn 1

Planeeritud avamine 2026. aasta.

Planeeritud ehitus 2025. aasta kuni 2026. aasta.

Projekteerimine 2022. aasta kuni 2024. aasta.

 

 

Riigimajja planeeritud asutused

Hoonesse on planeeritud 8 riigiasutuse ja ühe ministeeriumi töökohad:

  • Eesti Rahvakultuuri Keskus
  • Hadriuse – ja Noorteamet
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus  
  • Muinsuskaitseamet
  • Prokuratuur
  • Rahandusministeerium
  • Riigi Tugiteenuste Keskus
  • Sotsiaalkindlustusamet
  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  • Tööinspektsioon

Keskväljaku tn 1 majast

Keskväljaku tn 1 hoone näol on tegemist 1950. aastate administratiivhoonete tüüpilise näitega. Administratiivhoone ehitati Estonprojektis koostatud projekti järgi ning see valmis 1954. aastal. Hoone on U-kujulise põhiplaaniga kolmekordne osalise keldri ja kelpkatusega. Fassaade ilmestavad rikkalik dekoor ning detailid.