Riigi Kinnisvara

Paide riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Tallinna tn 18

Planeeritud avamine 2024. aasta suvi.

Planeeritud ehitus 2023. aasta märts kuni 2024. aasta juuli.

Projekteerimine 2020. aasta kuni 2021. aasta. Projekteerija OÜ KOKO arhitektid, arhitektid Raivo Kotov ja Ingrid Viskus.

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus
 • Eesti Töötukassa
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Muinsuskaitseamet
 • Prokuratuur
 • Pärnu Maakohus
 • Rahandusministeerium
 • Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Tööinspektsioon