Riigi Kinnisvara

Kärdla riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hiiu tn 1a

Planeeritud avamine 2024. lõpp

Planeeritud ehitus 2023. aasta september kuni 2024. aasta august.

Projekteerimine 2022. aasta märts kuni 2023. aasta mai. Projekteerija Karisma arhitektid OÜ, arhitektid Risto Parve, Kai Süda ja Heldi Jürisoo.

Riigimajja planeeritud asutused

Kärdla riigi – ja kohtumajja on planeeritud 14 riigiasutuse töökohad:

 • Eesti Rahva Kultuurikeskus
 • Eesti Töötukassa
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Muinsuskaitseamet
 • Prokuratuur
 • Põllumajandus- ja Toiduamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Pärnu Maakohus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon

 

Uuest riigimajast

Kärdla Riigimaja rajamiseks osutus kõige sobivamaks kohaks endine turuplats aadressil Hiiu 1a. Samas on otsustatud säilitada turu funktsioon ning rajada selle jaoks uus turupaviljon.

Uue maja rajamisel aitasid kaasa Rakendusliku Antropoloogia Keskuse (RAK) antropoloogid, kes viisid saarel läbi intervjuusid ning paikvaatlusi riigimajja kolivate asutuste töötajatega. Kogutud info põhjal leiti parimad lahendused rajatava Kärdla riigi- ja kohtumaja ühistöökeskkonna väljatöötamiseks.

Tulevane riigi- ja kohtumaja kavandatakse aadressile Hiiu tänav 1a koos ümbritseva avaliku ala turu paviljonidega. Kärdla keskväljaku vahetusse lähedusse kerkiva hoone arhitektuurse lahenduse loovad avaliku arhitektuurikonkursi tulemusel Karisma arhitektid ideekavandi “Pruht” järgi.