Riigi Kinnisvara

Haapsalu riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Lahe tn 8

Planeeritud avamine 2025. aasta.

Planeeritud ehitus 2024. aasta kuni 2025. aasta.

Projekterimine 2022. aasta kuni 2024. aasta.

 

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Keskkonnaamet 
 • Maa-amet
 • Põllumajandus- ja Toiduamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Haapsalu teine riigimaja

Hoone planeerimisega alustatakse 2026.a.

 

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Rahvakultuuri Keskus
 • Riigi Tugiteenuste Keskues
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevale Amet
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon