Riigi Kinnisvara

Haapsalu riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Lahe tn 8

Planeeritud avamine 2024. aasta.

Planeeritud ehitus 2023. aasta kuni 2024. aasta.

Projekterimine  2022. aasta kuni 2023. aasta.

 

Riigimajja planeeritud asutused

Haapsalu riigimajja on planeeritud kolme riigiasutuse töökohad:

 • Keskkonnaamet 
 • Põllumajandus- ja Toiduamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

Lahe tn 8 majast

Esmakordselt on Lahe tn 8 hoone ära märgitud 1897. aasta kaardil. Seega võib arvata, et hoone ehitati 19. sajandi lõpukümnenditel. Tänavaäärne ja hoovi tagaosas paiknev kivihoone on kantud linna plaanile varem, vastavalt 1800. aasta ja 1846. aasta kaartidel. Hoones elas aastatel 1919–1934 eesti luuletaja ja lastekirjanik Ernst Enno, töötades Haapsalus Läänemaa koolinõunikuna.

Hetkel asusuvad keskonna- ja põllumajanduse ala riigiasutused neljal aadressil: Lahe tn 38, Jaani tn 10, Jaani tn 8 ja Lahe tn 8. Riigimaja rajamisel koondatakse kõik asutused Lahe tn 8 aadressil asuvasse hoonesse.

Haapsalu teine riigimaja

Prognoositav valmimine 2026. aasta.

 

Riigimajja planeeritud asutused

Haapsalu teise riigimaja on planeeritud 11 asutuse töökohad:

 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Rahvakultuuri Keskus
 • Riigi Tugiteenuste Keskues
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevale Amet
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon

Ehte tn 9 kaugtöökohad

4 kaugtöökohta

Riigimajade kaugtöökohad pakuvad riigiametnikele mugavat ja turvalist võimalust teha tööd põhitöökohast kaugemal. Loe töökeskkonnast täpsemalt.

Kaugtöökohta saab kasutada ühest tunnist kuni täistööpäevani ning tööpäevadel ajavahemikus kl 9.00–17.00. Kaugtöökoha kasutamine on avaliku sektori töötajale tasuta.

Broneeri kaugtöökoht