Riigi Kinnisvara

Pärnu riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Roheline tn 64

Planeeritud avamine 2023. aasta august.

Planeeritud ehitus 2022. aasta juuli kuni 2023. aasta juuni. Ehitaja Tartu Ehitus AS/Tera Ehitus OÜ.

Projekteerimine 2020. aasta kuni 2021. aasta. Projekteerija Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, arhitekt Andrus Kilumets.

 

Riigimajja planeeritud asutused

Hoonesse on planeeritud kuue riigiasutuse töökohad:

 • Keskkonnaagentuur
 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
 • Maa-amet
 • Põllumajandus- ja Toiduamet  
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Roheline tn 64 majast

Roheline tn 64 hoone on tuntud kui keskkonna- ja põllundusmaja. Lähitulevikus laieneb hoones pakutavate avalike teenuste spekter oluliselt. Hoonese planeeritakse ka Kerese tn 4 hoones ja Haapsalu mnt 86 hoones paiknevad riigiasutused. 

 

Akadeemia tn 2

Avamine 2023. aasta veebruar.

Ehitus 2021. aasta kuni 2022. aasta oktoober. Ehitaja Tartu Ehitus AS/Tera Ehitus OÜ.

Projekteerimine 2019. aasta kuni 2020. aasta. Projekteerija Sirkel ja Mall OÜ, arhitektid Evely Nurk ja Lembit Tork.

Riigimajas töötavad ametid

Akadeemia tn 2 hoones pakub avalikke teenuseid 5 asutust ja üks ministeerium:

 • Rahandusministeerium
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon

Pikk nt 16b hoones pakub avalikke teenuseid 2 asutust:

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus
 • Muinsuskaitseamet

Majast

Akadeemia tn 2 maja ehitati 1972. aastal ning huvitavaks ajalooliseks faktiks võib pidada seda, et riigimaja hakkab asuma kandis, kus kunagi paiknes 14. sajandi Uus-Pärnu ordulinnus. Seega hoone asukoht on omamoodi ajaloolise väärtusega.

Hetkel paiknevad riigiasutused neljas erinevas asukohas. Pärast riigimaja valmimist on avalikud teenused leitavad värskelt renoveeritud riigimajast.

Pikk tn 18

Prognoositav valmimine 2032. aastal.

Pärnu riigimajast

Keskväljaku ja Pika tänava piirkonnast tekib tulevikus terviklik ja kõrgetasemeline avalik ruum, mis seob vanalinna jõeäärsete rekreatsiooni- ja ettevõtlusaladega. Keskväljaku äärde ja uus sille juurde kerkib ka tulevikus uus riigimaja, tuues nii avalikud teenused kohalikule veelgi lähedamale.