Riigi Kinnisvara

Pärnu riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Roheline tn 64

Planeeritud avamine 2023. aasta sügis.

Planeeritud ehitus 2022. aasta juuli kuni 2023. aasta juuni. Ehitaja Tartu Ehitus AS/Tera Ehitus OÜ.

Projekteerimine 2020. aasta kuni 2021. aasta. Projekteerija Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, arhitekt Andrus Kilumets.

 

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Keskkonnaagentuur
 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
 • Maa-amet
 • Põllumajandus- ja Toiduamet  
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Akadeemia tn 2

Avamine 2023. aasta veebruar.

Ehitus 2021. aasta kuni 2022. aasta oktoober. Ehitaja Tartu Ehitus AS/Tera Ehitus OÜ.

Projekteerimine 2019. aasta kuni 2020. aasta. Projekteerija Sirkel ja Mall OÜ, arhitektid Evely Nurk ja Lembit Tork.

Hoonest leitavad avalikud teenused

Akadeemia tn 2 hoones:

 • Rahandusministeerium
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon

Pikk nt 16b hoones:

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus
 • Muinsuskaitseamet

Pikk tn 18

Hoone planeerimisega alustatakse 2030.a.

Pärnu riigimajast

Keskväljaku ja Pika tänava piirkonnast tekib tulevikus terviklik ja kõrgetasemeline avalik ruum, mis seob vanalinna jõeäärsete rekreatsiooni- ja ettevõtlusaladega. Keskväljaku äärde ja uus sille juurde kerkib ka tulevikus uus riigimaja, tuues nii avalikud teenused kohalikule veelgi lähedamale.