Riigi Kinnisvara

Kesk tn 12 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus  
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Keskkonnaamet  
 • Maa-amet  
 • Maksu- ja Tolliamet   
 • Muinsuskaitseamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Prokuratuur  
 • Põllumajandus- ja Toiduamet
 • Rahandusministeerium
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet   
 • Tartu Maakohtu Valga  kohtumaja
 • Terviseamet   
 • Tööinspektsioon