Riigi Kinnisvara

Akadeemia tn 2 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

Akadeemia tn 2 hoones:

  • Rahandusministeerium
  • Riigi Tugiteenuste Keskus
  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
  • Sotsiaalkindlustusamet
  • Terviseamet
  • Tööinspektsioon

Pikk nt 16b hoones:

  • Eesti Rahvakultuuri Keskus
  • Muinsuskaitseamet