Riigi Kinnisvara

Akadeemia tn 2 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Riigimajas töötavad ametid

Akadeemia tn 2 hoones pakub avalikke teenuseid 5 asutust ja üks ministeerium:

  • Rahandusministeerium
  • Riigi Tugiteenuste Keskus
  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
  • Sotsiaalkindlustusamet
  • Terviseamet
  • Tööinspektsioon

Pikk nt 16b hoones pakub avalikke teenuseid 2 asutust:

  • Eesti Rahvakultuuri Keskus
  • Muinsuskaitseamet

Majast

Akadeemia tn 2 maja ehitati 1972. aastal ning huvitavaks ajalooliseks faktiks võib pidada seda, et riigimaja hakkab asuma kandis, kus kunagi paiknes 14. sajandi Uus-Pärnu ordulinnus. Seega hoone asukoht on omamoodi ajaloolise väärtusega.

Hetkel paiknevad riigiasutused neljas erinevas asukohas. Pärast riigimaja valmimist on avalikud teenused leitavad värskelt renoveeritud riigimajast.