Riigi Kinnisvara

Jüri tn 12 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus
 • Eesti Rahvusringhääling  
 • Haridus- ja Noorteamet  
 • Keskkonnaamet
 • Maa-amet  
 • Maksu- ja Tolliamet  
 • Muinsuskaitseamet   
 • Põllumajandus- ja Toiduamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Riigi Tugteenuste Keskus  
 • Sotsiaalkindlustusamet  
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 • Terviseamet 
 • Tööinspektsioon