Riigi Kinnisvara

Vabaduse plats 4 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Hariduse – ja Noorteamet
 • Keskkonnaamet
 • Maa-amet
 • Maksu – ja Tolliamet  
 • Muinsuskaitseamet
 • Põllumajandus- ja Toiduamet  
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Terviseamet  
 • Tööinspektsioon