Riigi Kinnisvara

Tallinna tn 18 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Riigimajja planeeritud asutused

Hoonesse on planeeritud 13 riigiasutuse ja ühe ministeeriumi töökohad:

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus
 • Eesti Töötukassa
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Muinsuskaitseamet
 • Prokuratuur
 • Pärnu Maakohus
 • Rahandusministeerium
 • Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Tööinspektsioon

Tallinna tn 18 majast

Tallinna tn 18 maja saab pidada üheks vanimaks kivihooneks Paides. Arhitekt J. C. Mohri tüüpprojekti järgi varaklassitsistlikus stiilis 1789.a. valminud kohtuhoone on hetkel kasutusel algse funktsioonina ning nii on ka edaspidi ette nähtud.

Hoone nurgale Laia tänava äärde ehitati omal ajal juurde kahekorruseline tiib jalutuskoridori ja klassiruumidega, sest aastatel 1924-1925 kohandati algne kohtuhoone algkooliks. Samast ajast pärineb ka peasissekäigu ornamentaalne kujundus ning peasissepääsu kohale ehitatud sepisrõdu. T. Mihkelson kavandas kohtuhoone tagafassaadi keskteljele kaarekujulise trepikoja uue kivitrepiga. 1978. aastal liideti koolihoone 1925. aasta juurdeehitusele veel kahekorruseline saal-võimla ja klassiruumide plokk (arhitekt M. Kordemets). 1998-2000 hoone restaureeriti ja taastati ehitise algne kohtuhoone funktsioon.