Riigi Kinnisvara

Tallinna tn 18 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Eesti Rahvakultuuri Keskus
 • Eesti Töötukassa
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Muinsuskaitseamet
 • Prokuratuur
 • Pärnu Maakohus
 • Rahandusministeerium
 • Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon