Riigi Kinnisvara

Hiiu tn 1a riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Riigimajja planeeritud asutused

Kärdla riigi – ja kohtumajja on planeeritud 14 riigiasutuse töökohad:

 • Eesti Rahva Kultuurikeskus
 • Eesti Töötukassa
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Muinsuskaitseamet
 • Prokuratuur
 • Põllumajandus- ja Toiduamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Pärnu Maakohus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon

 

Uuest riigimajast

Kärdla Riigimaja rajamiseks osutus kõige sobivamaks kohaks endine turuplats aadressil Hiiu 1a. Samas on otsustatud säilitada turu funktsioon ning rajada selle jaoks uus turupaviljon.

Uue maja rajamisel aitasid kaasa Rakendusliku Antropoloogia Keskuse (RAK) antropoloogid, kes viisid saarel läbi intervjuusid ning paikvaatlusi riigimajja kolivate asutuste töötajatega. Kogutud info põhjal leiti parimad lahendused rajatava Kärdla riigi- ja kohtumaja ühistöökeskkonna väljatöötamiseks.

Tulevane riigi- ja kohtumaja kavandatakse aadressile Hiiu tänav 1a koos ümbritseva avaliku ala turu paviljonidega. Kärdla keskväljaku vahetusse lähedusse kerkiva hoone arhitektuurse lahenduse loovad avaliku arhitektuurikonkursi tulemusel Karisma arhitektid ideekavandi “Pruht” järgi.