Riigi Kinnisvara

Hiiu tn 1a riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Eesti Rahva Kultuurikeskus
 • Eesti Töötukassa
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Muinsuskaitseamet
 • Prokuratuur
 • Põllumajandus- ja Toiduamet 
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Pärnu Maakohus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon