Riigi Kinnisvara

Keskväljak tn 1 riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Riigimajja planeeritud asutused

Hoonesse on planeeritud 8 riigiasutuse ja ühe ministeeriumi töökohad:

  • Eesti Rahvakultuuri Keskus
  • Hadriuse – ja Noorteamet
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus  
  • Muinsuskaitseamet
  • Prokuratuur
  • Rahandusministeerium
  • Riigi Tugiteenuste Keskus
  • Sotsiaalkindlustusamet
  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  • Tööinspektsioon

Keskväljaku tn 1 majast

Keskväljaku tn 1 hoone näol on tegemist 1950. aastate administratiivhoonete tüüpilise näitega. Administratiivhoone ehitati Estonprojektis koostatud projekti järgi ning see valmis 1954. aastal. Hoone on U-kujulise põhiplaaniga kolmekordne osalise keldri ja kelpkatusega. Fassaade ilmestavad rikkalik dekoor ning detailid.