Riigi Kinnisvara

Haapsalu teine riigimaja riigimajad

Liigu alla ja avasta rohkem

Hoonest leitavad avalikud teenused

 • Haridus- ja Noorteamet
 • Maa-amet
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Rahvakultuuri Keskus
 • Riigi Tugiteenuste Keskues
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Vangla
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevale Amet
 • Terviseamet
 • Tööinspektsioon